"For Body and Mind"
Mallorca 9-13 okt 2019
endast för killar

 

  • Endast för killar
  • Begränsat antal platser. Du kommer att faktureras en anmälningavgift om 2000 kr som skall vara erlagd inom 10 dgr, resterande belopp skall vara erlagt senast den 31 augusti 2019 vilket kommer att faktureras separat. Anmälan är bindande.